ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ตัวอักษรวิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. ...
  2. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบแผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล มีดังนี้
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบแผนงาน งบประมาณและการติดตามประเมินผล ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
    2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome

แผนงาน/งบประมาณ


  1. ...