ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ลืมรหัสผ่านคลิ๊กที่นี่

เนื่องจากเป็นช่วงทดลองใช้ระบบงาน หากมีข้อบกพร่องประการใดทางผู้ให้บริการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ประชาสัมพันธ์

  1. เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเปิดใช้ระบบงาน หากพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ คุณกนกวรรณ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5551 หรือ คุณวิทิตชัย ต่อ 5517 ส่วนผลิตกล้าไม้ หรือคุณสพินนา โทร. 0 25614292-3 ต่อ 5754 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์/สถานีเพาะชำสามารถเพิ่มข้อมูลขอกล้าไม้ในระบบได้ โดยไม่ต้องระบุเลขที่นิติบุคคลของผู้ขอรับกล้าไม้ และจะกำหนดให้กรอกอีกครั้ง ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
  3. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบแจกจ่ายกล้าไม้ มีดังนี้
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบลงทะเบียนแจกจ่ายกล้าไม้ ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
    2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome

ติดต่อเรา กรมป่าไม้

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ (662)-561-4292-3
โทรสาร (662)-579-9595