ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้, Email : Trakuldit.m@gmail.com

สรุปภาพรวมการขึ้นทะเบียนสวนป่า แยกตามจังหวัด

จังหวัด จำนวน
ราย
จำนวน
แปลง
เนื้อที่
( ไร่-งาน-ตรว.)
จำนวน
ต้นไม้
กระบี่ 34 34 683 - 2 - 4.70 18,965
กรุงเทพมหานคร 12 48 82 - 1 - 64.70 4,999
กาญจนบุรี 2,141 2,140 76,512 - 2 - 66.35 9,503,213
กาฬสินธุ์ 465 465 9,478 - 2 - 13.08 970,111
กำแพงเพชร 6,017 6,018 77,707 - 2 - 4.94 14,236,744
ขอนแก่น 837 839 10,503 - 3 - 29.45 69,422
จันทบุรี 346 346 12,635 - 1 - 88.40 1,080,116
ฉะเชิงเทรา 127 127 3,443 - 1 - 19.00 303,103
ชลบุรี 216 216 9,441 - 2 - 13.80 331,718
ชัยนาท 414 414 5,496 - 2 - 37.00 904,048
ชัยภูมิ 176 176 3,438 - 3 - 97.46 303,783
ชุมพร 114 147 3,310 - 1 - 89.20 201,977
เชียงราย 4,038 4,053 41,566 - 0 - 82.19 6,070,987
เชียงใหม่ 1,355 1,392 25,354 - 2 - 62.42 2,062,380
ตรัง 65 65 1,362 - 0 - 40.20 52,203
ตราด 141 142 4,865 - 3 - 13.40 28,736
ตาก 2,263 2,273 38,672 - 2 - 99.20 1,651,516
นครนายก 30 30 560 - 3 - 2.00 62,125
นครปฐม 102 102 1,103 - 2 - 9.90 155,207
นครพนม 190 193 2,089 - 2 - 30.10 129,744
นครราชสีมา 795 796 11,681 - 3 - 11.35 1,033,787
นครศรีธรรมราช 38 38 340 - 0 - 64.95 28,509
นครสวรรค์ 1,587 1,587 26,952 - 3 - 9.10 5,407,545
นนทบุรี 7 7 17 - 2 - 12.00 3,170
นราธิวาส 12 12 246 - 0 - 83.50 1,550
น่าน 9,480 9,480 73,067 - 2 - 30.98 11,007,910
บึงกาฬ 93 93 1,792 - 0 - 21.00 84,287
บุรีรัมย์ 382 382 6,583 - 0 - 23.70 768,101
ปทุมธานี 14 14 504 - 0 - 26.00 26,110
ประจวบคีรีขันธ์ 108 108 1,830 - 2 - 21.36 278,462
ปราจีนบุรี 246 247 7,207 - 3 - 49.10 96,765
ปัตตานี 5 5 67 - 2 - 6.00 0
พระนครศรีอยุธยา 28 28 69 - 2 - 83.40 14,104
พะเยา 3,473 3,479 32,005 - 1 - 84.10 4,590,827
พังงา 2 12 23 - 0 - 32.50 1,700
พัทลุง 6 6 24 - 0 - 47.70 0
พิจิตร 799 799 11,330 - 3 - 46.87 1,564,033
พิษณุโลก 3,488 3,487 52,866 - 0 - 13.23 4,563,132
เพชรบุรี 81 81 1,426 - 1 - 88.10 180,966
เพชรบูรณ์ 3,885 3,895 96,310 - 1 - 88.50 10,923,394
แพร่ 2,670 2,670 18,556 - 3 - 76.90 1,567,486
ภูเก็ต 14 14 326 - 1 - 21.20 9,373
มหาสารคาม 84 84 779 - 1 - 91.30 41,812
มุกดาหาร 628 628 6,474 - 1 - 40.30 306,107
แม่ฮ่องสอน 534 535 12,652 - 1 - 42.98 761,765
ยโสธร 224 224 1,591 - 3 - 64.00 188,817
ยะลา 22 22 390 - 1 - 3.34 104
ร้อยเอ็ด 299 299 2,148 - 3 - 26.30 158,612
ระนอง 14 14 345 - 1 - 9.00 37,728
ระยอง 273 273 4,870 - 2 - 77.76 654,186
ราชบุรี 423 422 7,164 - 0 - 93.44 1,362,064
ลพบุรี 1,736 1,736 242,406 - 0 - 81.97 2,789,998
ลำปาง 7,287 7,312 146,525 - 0 - 39.98 13,175,186
ลำพูน 347 347 23,291 - 1 - 24.87 3,100,553
เลย 3,465 3,465 76,800 - 2 - 87.21 8,214,393
ศรีสะเกษ 504 504 3,810 - 2 - 31.00 265,732
สกลนคร 731 731 10,434 - 2 - 80.80 610,133
สงขลา 27 27 316 - 2 - 80.40 16,707
สตูล 13 13 196 - 0 - 97.00 6,800
สมุทรปราการ 4 4 17 - 3 - 34.00 0
สมุทรสงคราม 7 7 16 - 3 - 60.20 28
สมุทรสาคร 2 2 15 - 1 - 16.00 5,537
สระแก้ว 129 129 2,929 - 1 - 69.50 242,352
สระบุรี 110 110 2,661 - 3 - 96.50 452,047
สิงห์บุรี 58 58 367 - 3 - 27.00 51,118
สุโขทัย 3,445 3,445 67,339 - 3 - 0.45 6,634,011
สุพรรณบุรี 455 455 13,331 - 1 - 43.80 732,990
สุราษฎร์ธานี 62 62 894 - 1 - 63.60 93,391
สุรินทร์ 248 247 2,306 - 1 - 84.00 315,501
หนองคาย 728 727 13,806 - 0 - 73.00 1,278,439
หนองบัวลำภู 513 513 2,299 - 1 - 61.00 1,134,640
อ่างทอง 122 123 815 - 2 - 58.20 138,309
อำนาจเจริญ 103 104 1,028 - 1 - 27.00 36,959
อุดรธานี 952 952 16,729 - 1 - 23.93 44,704
อุตรดิตถ์ 9,455 9,449 99,158 - 1 - 64.55 3,068,144
อุทัยธานี 1,605 1,605 32,707 - 0 - 52.83 3,999,770
อุบลราชธานี 468 468 4,772 - 2 - 31.00 381,510
รวม 81,373 81,556 1,472,937 - 3 - 67.24 130,592,455

ข่าวประชาสัมพันธ์


 1. เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเปิดใช้ระบบงาน หากพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อนางสาวณิชานันท์ เชื้อโคกสูง โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5502 สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ หรือนายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5754 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบงานสวนป่าออนไลน์ มีดังนี้
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบงานสวนป่าออนไลน์ ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
  2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome
 3. เกร็ดความรู้ด้านป่าไม้
 4. องค์ความรู้เกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจ
 5. My Planet Portfolio | EP. 01 | ลงทุนปลูกต้นไม้ โลกงอกงาม ทรัพย์สินงอกเงย

ระเบียบ / กฎหมาย


 1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง แบบใบสำคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561
 2. กฎกระทรวงการขอและการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ.2561
 3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ.2561
 4. กฎกระทรวงการข้อขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรังรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2561
 5. ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.สวนป่า และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563